Quyên tặng

Sự đóng góp của bạn sẽ cho phép tôi dành nhiều thời gian hơn để phát triển và duy trì công việc này. Vậy là đủ rồi, chúng tôi không mong đợi nhiều.

Trợ giúp Trang web Nickgenom

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang này. Sự hỗ trợ của bạn rất có ý nghĩa cho sự phát triển hơn nữa của trang web này trong tương lai.

PT. Bank Mandiri Tbk.

114-00-0727122-7 - thay mặt cho Endi Hariadi

PT. Bank CIMB Niaga Tbk. (CIMB Niaga)

746222333300 - thay mặt cho Endi Hariadi

Phương thức giao dịch để quyên góp cho Nickgenom

Sử dụng phương pháp này nếu bạn ở ngoài Indonesia

We use technical and analytical cookies to ensure that we provide you with the best experience on our website. Read our cookie policy.