Hồ sơ Tiến trình của Trường Nội trú Hồi giáo
Cụ thể cho tỉnh Lampung


ganda_nik_new.xlsx 36.00 KB - Update : 28 May 2021 19:05:07 WIB
progres_pdf_genap.xls 271.50 KB - Update : 28 May 2021 19:05:20 WIB
progres_pkpps_genap.xlsx 1.30 MB - Update : 28 May 2021 19:05:48 WIB
progres_pontren_genap.xlsx 2.49 MB - Update : 22 June 2021 06:06:46 WIB
progres_spm_genap.xls 268.00 KB - Update : 28 May 2021 19:05:50 WIB
Tệp tiến trình MDT & TPQ
Cụ thể cho tỉnh Lampung


report_lpq.xlsx 1.10 MB - Update : 22 June 2021 07:06:36 WIB
report_mdt.xlsx 343.50 KB - Update : 22 June 2021 07:06:20 WIB
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn Nhập dữ liệu EMIS


MDT V3.2 dengan KODE BANK.pdf 4.28 MB - Update : 24 May 2021 16:05:44 WIB
PKPPS SPM PDF - SANTRI BARU.pdf 1.03 MB - Update : 15 May 2021 23:05:49 WIB
PKPPS SPM PDF - UPDATE SANTRI.pdf 3.58 MB - Update : 15 May 2021 23:05:55 WIB
PTK BARU - UPDATE DETAIL PTK.pdf 2.39 MB - Update : 15 May 2021 23:05:15 WIB
TPQ V3.1 TAHUN 2021.pdf 4.43 MB - Update : 06 June 2021 23:06:50 WIB

MÃ NGÂN HÀNG
Danh sách các mã ngân hàng ở Indonesia

Kode Bank Daerah.xlsx 13.76 KB - Update : 15 June 2021 00:06:52 WIB
Kode Bank Lainnya.xlsx 15.09 KB - Update : 15 June 2021 00:06:51 WIB
Kode Bank Negara-Swasta-Syariah.xlsx 13.00 KB - Update : 15 June 2021 00:06:52 WIB

1. Bước 1

Nhấp vào tệp excel để mở

langkah1

Nhập mật khẩu được cung cấp, sau đó nhấp vào OK.

Sau khi bấm OK, nó sẽ hiện ra như thế này

Langkah 2

Sau đó, nhập lại mật khẩu, nhấn OK lần nữa.

2. Bước 2

Làm xong

Kiểm tra trạng thái đầy đủ của dữ liệu mỗi 22 June 2021

Danh sách sau đây chứa tên của tổ chức có dữ liệu emis không đầy đủ để có thể thực hiện hành động ngay lập tức.

Thông tin quan trọng

Thông tin liên quan đến ứng dụng dữ liệu EMIS và ứng dụng dữ liệu của Bộ Giáo dục và Văn hóa mà Người điều hành EMIS
cần biết cả trong các cơ sở và Bộ Tôn giáo ở Tỉnh và Thành phố.
Vị trí hiện tại của tôi

Tạo Điểm tọa độ Vĩ độ (Latitutde) và Kinh độ (Độ dài) hoặc vị trí GPS hiện tại của tôi ...

Hướng dẫn & amp; Geo-MAP

Ứng dụng Latitude và Kinh độ thay thế Google MAP. Học cách xác định vị trí hiện tại của bạn.

Hướng dẫn »

Đào tạo trí thông minh

Chơi trò trêu ghẹo trí não là một chút cần thiết để trau dồi trí thông minh và độ chính xác trong việc đưa ra quyết định.

Đưa tôi tơi đo

Các liên kết quan trọng

Các liên kết quan trọng mà tất cả các nhà khai thác EMIS nên biết.

  • Điều cần nhớ!
  • MÀN HÌNH ĐIỆN TỬ EMIS( Văn phòng khu vực và các nhà điều hành cấp huyện / thành phố )
  • PDPONTRENT EMIS
  • PBSB( Chương trình Học bổng Thành tựu Santri )
  • SIKAP( Hệ thống thông tin về lực lượng lao động của trường nội trú Hồi giáo )
Về dữ liệu của Bộ Giáo dục và Văn hóa

Liên quan đến dữ liệu ở Bộ Giáo dục và Văn hóa mà phải được biết đến, đặc biệt là đối với các cơ sở PKPPS.

Dữ liệu Phân phối Quận / Thành phố

Các tổ chức được liệt kê trên Bảng điều khiển PD-Pontren EMIS.