Trình kiểm tra độ mạnh mật khẩu và Trình tạo

Mục đích của trang này là hỗ trợ người dùng internet kiểm tra độ mạnh của mật khẩu tài khoản của họ.


Sử dụng phần này để tạo mật khẩu mạnh. Độ dài chữ số mặc định là 12.
Bạn có thể chỉ định độ dài chữ số theo ý muốn.

chữ sốSử dụng phần này để kiểm tra độ mạnh của mật khẩu của bạn.
Sử dụng phím enter nếu nó không phản hồi.


    Kiểm tra vi phạm dữ liệu