trò chuyện
1
x
Bài báo và Bộ sưu tập Mẫu

Danh sách bài viết

Trang danh mục này có các bài báo đại diện và bộ sưu tập các mẫu Nickgenom tốt nhất được lấy từ nhiều nguồn thú vị khác nhau trên internet

Chúng tôi xây dựng

Thẻ: Bootstrap, Sửa đổi, Mẫu

WeBuild là một mẫu bootstrap đáp ứng sắp ra mắt. Thiết kế đơn giản, phẳng và tối giản với bộ đếm ngược jQuery và nền đa giác. Vào thời điểm chúng tôi ...

Bản thiết kế - (Mẫu bản thiết kế)

Thẻ: Bootstrap, Mẫu

Bản thiết kế là một trang đích của bản thiết kế trang web được sử dụng làm mẫu, nhưng bạn có thể phát triển thêm để phù hợp với nhu cầu của mình. Mẫu ...

Bên trên - Mẫu Giáo dục

Thẻ: Bootstrap, Mẫu

<article class="post-default text-gray-darker blog-post-wrap"> Trên đây là mẫu bootstrap đáp ứng với chủ đề giáo dục. Được xây dựng với khá nhiều trang mẫu hữu ích cho cả nhà phát triển mới và chuyên nghiệp. Được...</article>

Danh mục đầu tư - (Mẫu kế hoạch chi tiết)

Thẻ: HTML5, Mẫu

<article class="post-default text-gray-darker blog-post-wrap"> Các trang kế hoạch chi tiết danh mục đầu tư HTML miễn phí với 3 và 6 cột để xây dựng một trang web cơ bản. Đây là một phần của bộ sưu tập các mẫu dàn...</article>

Sắp có + Sửa đổi

Thẻ: Bootstrap, Sửa đổi, Mẫu

<article class="post-default text-gray-darker blog-post-wrap"> Sssoon là một mẫu trang Sắp ra mắt miễn phí được xây dựng bằng bootstrap 3. Trên trang gốc nơi thiết kế của mục này lần đầu tiên được tạo, có ghi rằn...</article>

Mobster + Mod

Thẻ: Bootstrap, Mẫu

<article class="post-default text-gray-darker blog-post-wrap"> Mobster là một mẫu bootstrap 4 đáp ứng miễn phí. Mẫu Mobster có bố cục Đáp ứng với các Cột hỗn hợp và sử dụng loại tài liệu HTML 5. Nó có nhiều khả n...</article>

Material Kit React + Mod

Thẻ: Sửa đổi, Phản ứng, Mẫu

<article class="post-default text-gray-darker blog-post-wrap"> Material Kit React là một Bộ công cụ Material-UI v4.1.0 miễn phí có thiết kế mới và mới mẻ lấy cảm hứng từ thiết kế material design của Google. Bạn đ</article>

SB Admin + Modifikasi

Thẻ: Bootstrap, Sửa đổi, Mẫu

<article class="post-default text-gray-darker blog-post-wrap"> SB Admin là mẫu quản trị Bootstrap mã nguồn mở và miễn phí được MIT cấp phép. Mẫu này sử dụng kiểu Bootstrap 4 mặc định cùng với các plugin khác nhau...</article>

Space Science + Mods

Thẻ: HTML5, Sửa đổi, Mẫu

<article class="post-default text-gray-darker blog-post-wrap"> Mẫu Khoa học Không gian là một mẫu HTML đơn giản nhưng rất nhạy, dành riêng cho các nhà phát triển tập trung vào khoa học không gian hoặc thiên văn h...</article>

Để lại một bình luận tại trang Artikel Bebas

Gửi trả lời
875310 đã xem

- of 0

Trả lời cuộc thảo luận này

Bạn không thể chỉnh sửa bài đăng hoặc tạo câu trả lời: Bạn phải đăng nhập trước khi có thể đăng bài.