trò chuyện
1
x

Giá trị màu

Giá trị của màu sắc là một trong những yếu tố mạnh mẽ nhất trong nghệ thuật. Trang này tóm tắt ngắn gọn và súc tích các yếu tố giá trị của màu sắc

Giá trị Đỏ-Lục-lam (RGB) Hệ thập lục phân (hex)

Tô màu dưới dạng giá trị thập lục phân ở định dạng #RRGGBB.
R=đỏ, G=xanh lục, B=xanh lam các giá trị thập lục phân từ 0 đến FF (bằng số thập phân 255)

Vật mẫu :

HTML: <div style="color:#efef00;">

CSS: .classname {color:#efef00;}

#000000
(black)

#FF0000
(red)

#00FF00
(green)

#0000FF
(blue)

Giá trị hex có thể được rút ngắn thành #RGB, Ví dụ #F00 = #FF0000.

Ký hiệu chức năng Red-Green-Blue rgb ()

Tô màu nó dưới dạng giá trị thập phân dưới dạng: rgb (R, G, B)
R=red, G=green, B=blue giá trị thập phân từ 0 đến 255 (cùng với hex FF)

Vật mẫu :

HTML: <div style="color:rgb(128,128,64);">

CSS: .classname {color:rgb(128,128,64);}

rgb(0,0,0)
(black)

rgb(255,0,0)
(red)

rgb(0,255,0)
(green)

rgb(0,0,255)
(blue)

Red-Green-Blue-Alpha rgba () Ký hiệu chức năng

Tô màu giá trị thập phân là: rgba (R, G, B, A)
R=red, G=green, B=blue giá trị thập phân giữa 0 và 255 (cùng với hex FF)
A = alpha (minh bạch) dấu antara 0.0 ( hoàn toàn trong suốt / vô hình) và 1.0 (không minh bạch)

Vật mẫu :

HTML: <div style="color:rgba(128,128,64,1.0);">

CSS: .classname {color:rgba(128,128,64,1.0);}

rgba(0,0,0,1.0)
(black 100%)

rgba(255,0,0,1.0)
(red 100%)

rgba(0,255,0,1.0)
(green 100%)

rgba(0,0,255,1.0)
(blue 100%)

Mẫu Alpha: Màu xanh lam trên nền trắng

rgba(0,0,255,1.0)
(blue 100%)

rgba(0,0,255,0.75)
(blue 75%)

rgba(0,0,255,0.5)
(blue 50%)

rgba(0,0,255,0.25)
(blue 25%)

Hue-Saturation-Lightness hsl () Ký hiệu chức năng

Mô hình hsl sử dụng vòng tròn màu cầu vồng (màu) kết hợp với độ bão hòa màu và độ sáng trong định dạng: hsl (H, S, L)
H (Hue) = Góc vòng tròn màu từ 0 đến 360
S (Saturasi) = Độ bão hòa màu từ 0% đến 100% (100% là bão hòa đầy đủ, 0% là màu xám)
L (Lightness) = Độ sáng / Độ sáng từ 0% đến 100% (50% bình thường, 100% trắng, 0% đen)

Vật mẫu :

HTML: <div style="color:hsl(240,100%,50%);">

CSS: .classname {color:hsl(240,100%,50%);}

hsl(0,0%,0%)
(black)

hsl(0,100%,50%)
(red)

hsl(120,100%,50%)
(green)

hsl(240,100%,50%)
(blue)

Mẫu bão hòa (độ sáng bình thường 50%) :

hsl(240,100%,50%)
(blue 100% saturation)

blue

hsl(240,75%,50%)
(blue 75% saturation)

hsl(240,50%,50%)
(blue 50% saturation)

hsl(240,25%,50%)
(blue 25% saturation)

hsl(240,0%,50%)
(blue 0% saturation)

shade of gray

Mẫu độ sáng (bão hòa 100%) :

hsl(240,100%,100%)
(blue 100% lightness)

white

hsl(240,100%,75%)
(blue 75% lightness)

hsl(240,100%,50%)
(blue 50% lightness)

normal

hsl(240,100%,25%)
(blue 25% lightness)

hsl(240,100%,0%)
(blue 0% lightness)

black