Chính sách Cookie

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách cookie này (Chính sách hoặc Chính sách cookie)Chính sách Cookie v1.2 | cập nhật vào: 19 April 2021 - 15:13:28 WIB
| English | | Filipino | | Indonesia | | Malay | | Thai | | Vietnamese |

Vui lòng đọc kỹ phần sau để hiểu các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng cookie trên trang web Nickgenom (Trang web Nickgenom hoặc Trang web). Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách cookie này (Chính sách hoặc Chính sách cookie). Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian và việc bạn tiếp tục sử dụng trang web được coi là đã chấp nhận những thay đổi đó. Vui lòng kiểm tra Chính sách định kỳ để biết các bản cập nhật.

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được tải xuống trình duyệt của bạn khi bạn truy cập một trang web. Hầu hết các trang web đều chứa các phần tử từ nhiều miền web nên khi bạn truy cập nickgenom.com (hoặc các Trang web Nickgenom khác), trình duyệt của bạn có thể chấp nhận cookie từ một số nguồn. Điều này bao gồm các bên thứ ba mà chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như phân tích trang web, tăng tốc trang web hoặc nhắm mục tiêu quảng cáo.

Các đối tượng được chia sẻ cục bộ (hay còn gọi là cookie Flash) và lưu trữ cục bộ trong HTML5 cũng có thể được sử dụng trên trang web của chúng tôi để cải thiện trải nghiệm của bạn, chẳng hạn như lưu các tùy chọn và cài đặt người dùng của bạn. Đối tượng Chia sẻ Cục bộ là các tệp dữ liệu tương tự như cookie của trình duyệt, nhưng có thể lưu trữ dữ liệu phức tạp hơn văn bản đơn giản. Bạn có thể quản lý Đối tượng chia sẻ cục bộ bằng cách làm theo hướng dẫn trên trang web trợ giúp của Adobe tại đây: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ khác để đảm bảo khách truy cập vào Trang web của chúng tôi có trải nghiệm tốt nhất có thể và cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Bạn đồng ý sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cho mục đích này.

Chúng tôi sử dụng nhiều loại cookie khác nhau để chạy Trang web SolarWinds. Một số hoặc tất cả cookie được xác định bên dưới có thể được lưu trữ trên trình duyệt của bạn.

Nhiều cookie được đặt qua Trang web của chúng tôi là cookie phiên, trong khi những cookie khác là cookie vĩnh viễn, và một số là cookie của "bên thứ nhất", trong khi một số khác là cookie của "bên thứ ba".

Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, Bạn phải xóa và chặn hoặc tắt cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình; xem bên dưới để biết thêm thông tin về cách thực hiện việc này. Xin lưu ý rằng việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến chức năng của Trang web của chúng tôi.

Hầu hết các trình duyệt internet ban đầu được đặt để tự động chấp nhận cookie. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ đưa ra cookie khi bạn trỏ trình duyệt của bạn đến Trang web của chúng tôi. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie bằng cách kích hoạt cài đặt thích hợp trong trình duyệt của mình. Xin lưu ý rằng việc hạn chế sử dụng cookie sẽ ảnh hưởng đến chức năng của Trang web của chúng tôi. Do đó, bạn có thể không truy cập được vào một số phần của Trang web của chúng tôi hoặc sử dụng một số sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Tùy thuộc vào trình duyệt của bạn, có thể lấy thêm thông tin qua liên kết sau:

Thêm thông tin. Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem những cookie nào đã được đặt và cách quản lý và xóa chúng, hãy truy cập www.aboutcookies.org atau www.allaboutcookies.org.

Hệ thống của chúng tôi có thể không phản hồi các yêu cầu Không theo dõi hoặc tiêu đề từ một số hoặc tất cả các trình duyệt. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ khác để tạo ra các quảng cáo phù hợp hơn và lựa chọn của bạn về việc không sử dụng thông tin này bởi các nhà cung cấp dịch vụ nhất định, vui lòng nhấp vào ( http://www.aboutads.info/choices/ ) (dành cho người dùng ở Hoa Kỳ) hoặc ( http://youronlinechoices.eu/ ) (dành cho người dùng ở Liên minh Châu Âu).

Trang web Nickgenom có ​​thể chứa các hình ảnh điện tử được gọi là đèn hiệu web (hoặc ảnh gif pixel đơn) mà chúng tôi sử dụng để giúp cung cấp cookie trên Trang web của chúng tôi, đếm những người dùng đã truy cập các Trang web đó và gửi nội dung đồng thương hiệu. Chúng tôi cũng bao gồm các báo hiệu web trong các bản tin và email quảng cáo của chúng tôi để xác định xem bạn có mở chúng và hành động với chúng hay không.

Ngoài việc đặt báo hiệu web trên Trang web của chúng tôi, Đôi khi chúng tôi làm việc với các công ty khác để đặt các đèn hiệu web của chúng tôi trên trang web của họ hoặc trong quảng cáo của họ. Điều này giúp chúng tôi phát triển thống kê về tần suất nhấp vào quảng cáo dẫn đến mua hàng hoặc hành động khác.

Đối với các cookie theo dõi hoạt động liên quan đến quảng cáo được nhắm mục tiêu, Bạn có thể chọn không tham gia cookie nhắm mục tiêu của bên thứ ba trên trang tùy chọn người tiêu dùng của Digital Advertising Alliance đây hoặc trang lựa chọn người tiêu dùng của Sáng kiến ​​Mạng lưới đây hoặc trang lựa chọn của người tiêu dùng của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số Châu Âu đây.

Thông tin bổ sung về cookie nhắm mục tiêu

Thông tin thêm về Quảng cáo Nhắm mục tiêu Trực tuyến

  • Người dùng EU: Các nguyên tắc dành cho người dùng ở Liên minh Châu Âu về quảng cáo hành vi và quyền riêng tư trực tuyến đã được ngành công nghiệp quảng cáo internet đưa ra. Bạn có thể tìm thấy tại: http://www.youronlinechoices.eu/.
  • Người dùng Hoa Kỳ: Để biết thêm thông tin và chọn không tham gia các mạng quảng cáo do các thành viên của Hiệp hội Quảng cáo Kỹ thuật số (DAA) điều hành, hãy truy cập qua trang DAA AdChoices: www.aboutads.info/choices.
  • Người dùng Canada: Người dùng ở Canada phải truy cập trang DAC của AdChoices Canada: http://youradchoices.ca/choices/.

Phòng Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh: Thông tin về hướng dẫn cookie của ICC tại Vương quốc Anh (UK) có thể được tìm thấy trên phần sau của trang web ICC: http://www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy.