Chính sách bảo mật

Về cách bạn (và chúng tôi) hành xử và các quyền liên quan đến nội dung, quyền riêng tư và luật của trang web của chúng tôi.

Nhấn mạnh

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn giao phó thông tin của bạn cho chúng tôi.

Chúng tôi hiểu rằng việc bảo vệ thông tin của bạn và cho bạn quyền kiểm soát là một trách nhiệm lớn và đòi hỏi sự chăm chỉ.

Chính sách Bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu thông tin chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập chúng và cách cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của bạn.

Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách của Nickgenom là tôn trọng quyền riêng tư của bạn liên quan đến bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập từ bạn trên trang web của chúng tôi, https://nickgenom.com, và các trang web khác mà chúng tôi sở hữu và vận hành.

Chúng tôi không chia sẻ công khai bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào hoặc với các bên thứ ba, trừ khi pháp luật yêu cầu.

Trang web của chúng tôi có thể liên kết đến các trang bên ngoài không do chúng tôi điều hành. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát nội dung và thực tiễn của các trang web này, và không thể nhận trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các chính sách bảo mật tương ứng của họ.

Bạn có thể từ chối yêu cầu của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn, hiểu rằng chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn một số dịch vụ mà bạn muốn.

Ngày có hiệu lực

Chính sách này có hiệu lực từ 30 November 2022; tức là kể từ khi Chính sách Bảo mật này được cập nhật.