trò chuyện
1
x

Công nghệ web

Mỗi trang web đều có công nghệ để vận hành, trang web của chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cố ý tiết lộ công nghệ mà chúng tôi sử dụng để làm ví dụ cho các nhà phát triển trang web mới làm quen. Chúng tôi sử dụng rất nhiều công nghệ mà chúng tôi không thể liệt kê tất cả chúng, để xem chúng, chúng tôi có thể sử dụng các công cụ của bên thứ ba như w3techs.com, wappalyzer.com, và builtwith.com.