Chúng tôi cảm ơn những con người vĩ đại đã tạo ra công nghệ đặc biệt này

Mọi trang web đều có công nghệ để vận hành và trang web của chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cố tình tiết lộ các công nghệ chúng tôi sử dụng để làm ví dụ cho các nhà phát triển trang web mới chớm nở. Chúng tôi sử dụng rất nhiều công nghệ mà chúng tôi không thể đề cập hết, để thấy rằng bạn có thể sử dụng các công cụ của bên thứ ba như wappalyzer.com và buildwith.com