Chia sẻ các thành phần

Mang theo mọi thứ bạn cần cho dự án trang web của mình, tất cả đều miễn phí.

| English | | Filipino | | Indonesia | | Malay | | Thai | | Vietnamese |

Tìm kiếm Nội dung

BÀI VIẾT HIỆN TẠI

Coming Sssoon + Mods

Sssoon là mẫu trang Sắp ra mắt miễn phí được xây dựng bằng bootstrap 3. Trên trang gốc nơi thiết kế mặt hàng này lần đầu tiên được tạo, có ghi rằng mục Trang sắp ra mắt có động lực để tạo ra...

Mobster + Mods

Mobster là một mẫu bootstrap 4 đáp ứng miễn phí. Mẫu Mobster có bố cục Đáp ứng với các Cột hỗn hợp và sử dụng loại tài liệu HTML 5. Nó có nhiều khả năng được gọi là mẫu trang đích ứng dụng...

Material Kit React + Sửa đổi

React Material Kit là Bộ công cụ miễn phí Material-UI v4.1.0 với thiết kế mới và mới mẻ lấy cảm hứng từ thiết kế material design của Google. Bạn đã yêu cầu nó, vì vậy chúng tôi đã thực hiệ

SB Admin + Sửa đổi

SB Admin là một mẫu quản trị Bootstrap được cấp phép bởi MIT mã nguồn mở và miễn phí. Mẫu này sử dụng kiểu Bootstrap 4 mặc định cùng với các plugin khác nhau để tạo một khuôn khổ mạnh mẽ để ...

Space Science + Sửa đổi

Mẫu Space Science là một mẫu HTML đơn giản nhưng rất đáp ứng, dành riêng cho các nhà phát triển tập trung vào khoa học vũ trụ hoặc thiên văn học. Mẫu này có thể được sử dụng cho bất kỳ tra...

Moderna + Sửa đổi

Moderna là một mẫu Bootstrap một trang. Điều này rất khuyến khích cho những người bạn muốn xây dựng một trang web kinh doanh của công ty. Nó được thiết kế theo phong cách hiện đại, sạch sẽ và ...

Tài liệu tham khảo

Lý do bạn sử dụng Nickgenom

Thống nhất

Thảo luận về khái niệm bán thành phẩm trở thành một tài liệu tham khảo dễ hiểu. Chúng tôi cho rằng cần kết hợp các khái niệm riêng biệt thành một đơn vị đại diện.

Thư viện

Nickgenom muốn giống như một thư viện nhỏ bằng cách tham khảo các tài nguyên miễn phí. Không có điều kiện ràng buộc nhưng vẫn tôn trọng công việc của chính người tạo ra tài nguyên.

Sâu

Nhiều tài liệu tham khảo được thảo luận kỹ lưỡng. Chúng tôi cố gắng trình bày những tài nguyên này với cuộc thảo luận chuyên sâu. Nguyên tắc của chúng tôi là cung cấp thông tin và giáo dục nhiều hơn.

Chúng tôi sử dụng cookie kỹ thuật và phân tích để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Đọc tiếp Chính sách Cookie.