Ang aming pasasalamat sa mahusay na mga tao na lumikha ng pambihirang teknolohiyang ito

Ang bawat website ay may teknolohiya upang mapatakbo, at gayundin ang aming website. Kusa naming isiniwalat ang mga teknolohiya na ginagamit namin upang maghatid ng mga halimbawa para sa namumuo na mga developer ng website. Gumagamit kami ng maraming mga teknolohiya na hindi namin maililista ang lahat sa kanila, upang makita ang mga ito maaari naming magamit ang mga tool ng third party tulad w3techs.com, wappalyzer.com, at builtwith.com.

Nginx
Apache
Varnish
OctoberCMS
GoogleAMP
MicrosoftPWA
Laravel
GoogleTag
Google Analytics
Google Code Prettify
Bootstrap
PHP
PolyfillJS
MomentJS
Google Fonts
Font Awesome
Jquery
JQuery Migrate
JQuery UI
SelectJS
Mobirise
JsDeliver
SweetAlert

We use technical and analytical cookies to ensure that we provide you with the best experience on our website. Read our cookie policy.