Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Nickgenom v1.1 | na-update sa: 29 October 2020 - 07:06:37 | .

1. Mga Kinakailangan

2. Gamitin ang Lisensya

3. Pagwawaksi

4. Mga Limitasyon

5. Katumpakan ng materyal

6. Mga link

7. Pagbabago

8. Nalalapat na Batas