Chat
1
x

Halaga ng Kulay

Ang halaga ng kulay ay isa sa pinakamakapangyarihang elemento sa sining. Ang pahinang ito ay maikli at maigsi na nagbubuod ng mga elemento ng halaga ng kulay

Value Red-Green-Blue (RGB) Hexadecimal (hex)

Kulay bilang hexadecimal values ​​​​sa format na #RRGGBB.
R=red, G=green, B=blue hexadecimal values ​​​​sa pagitan ng 0 at FF (katumbas ng decimal 255)

Sampol :

HTML: <div style="color:#efef00;">

CSS: .classname {color:#efef00;}

#000000
(black)

#FF0000
(red)

#00FF00
(green)

#0000FF
(blue)

Ang halaga ng hex ay maaaring paikliin sa #RGB, halimbawa #F00 = #FF0000.

Red-Green-Blue rgb() Functional Notation

Kulayan ito bilang isang decimal na halaga sa anyo ng: rgb (R, G, B)
R=red, G=green, B=blue decimal na halaga sa pagitan ng 0 at 255 (kasama nina hex FF)

Sampol :

HTML: <div style="color:rgb(128,128,64);">

CSS: .classname {color:rgb(128,128,64);}

rgb(0,0,0)
(black)

rgb(255,0,0)
(red)

rgb(0,255,0)
(green)

rgb(0,0,255)
(blue)

Red-Green-Blue-Alpha rgba() Functional Notation

Kulayan ang halaga ng decimal bilang: rgba (R, G, B, A)
R=red, G=green, B=blue decimal na halaga sa pagitan 0 at 255 (kasama nina hex FF)
A = alpha (aninaw) marka antara 0.0 ( ganap na transparent/invisible) at 1.0 (hindi transparent)

Sampol :

HTML: <div style="color:rgba(128,128,64,1.0);">

CSS: .classname {color:rgba(128,128,64,1.0);}

rgba(0,0,0,1.0)
(black 100%)

rgba(255,0,0,1.0)
(red 100%)

rgba(0,255,0,1.0)
(green 100%)

rgba(0,0,255,1.0)
(blue 100%)

Alpha Sample: Asul sa isang puting background

rgba(0,0,255,1.0)
(blue 100%)

rgba(0,0,255,0.75)
(blue 75%)

rgba(0,0,255,0.5)
(blue 50%)

rgba(0,0,255,0.25)
(blue 25%)

Hue-Saturation-Lightness hsl() Functional Notation

Gumagamit ang modelo ng hsl ng isang bilog na kulay ng bahaghari (kulay) na sinamahan ng saturation ng kulay at ningning sa format: hsl (H, S, L)
H (Hue) = Kulay ng anggulo ng bilog mula 0 hanggang 360
S (Saturasi) = Saturation ng kulay mula 0% hanggang 100% (Ang 100% ay ganap na saturation, Ang 0% ay isang lilim ng kulay abo)
L (Lightness) = Lightness/Brightness mula 0% hanggang 100% (50% normal, 100% puti, 0% itim)

Sampol :

HTML: <div style="color:hsl(240,100%,50%);">

CSS: .classname {color:hsl(240,100%,50%);}

hsl(0,0%,0%)
(black)

hsl(0,100%,50%)
(red)

hsl(120,100%,50%)
(green)

hsl(240,100%,50%)
(blue)

Sample ng Saturation (normal na liwanag 50%) :

hsl(240,100%,50%)
(blue 100% saturation)

blue

hsl(240,75%,50%)
(blue 75% saturation)

hsl(240,50%,50%)
(blue 50% saturation)

hsl(240,25%,50%)
(blue 25% saturation)

hsl(240,0%,50%)
(blue 0% saturation)

shade of gray

Sample ng Lightness (saturation 100%) :

hsl(240,100%,100%)
(blue 100% lightness)

white

hsl(240,100%,75%)
(blue 75% lightness)

hsl(240,100%,50%)
(blue 50% lightness)

normal

hsl(240,100%,25%)
(blue 25% lightness)

hsl(240,100%,0%)
(blue 0% lightness)

black