Halaga ng Kulay

Ang halaga ng kulay ay isa sa pinakamakapangyarihang elemento sa sining. Ang pahinang ito ay maikli at maikli na nagbubuod ng mga elemento ng halaga ng kulay

Halaga ng Red-Green-Blue (RGB) Hexadecimal (hex)

Kulay bilang mga hexadecimal na halaga sa format na #RRGGBB.
R = pula, G = berde, B = asul na hexadecimal na mga halaga sa pagitan ng 0 at FF (katumbas ng decimal 255)

Halimbawang :

HTML: <div style="color:#efef00;"> CSS: .classname {color:#efef00;}

#000000
(black)

#FF0000
(red)

#00FF00
(green)

#0000FF
(blue)

Ang halaga ng hex ay maaaring paikliin sa #RGB, Halimbawa #F00 = #FF0000.

Red-Green-Blue rgb () Functional Notation

Kulayan ito bilang isang decimal na halaga sa anyo ng: rgb (R, G, B)
R=red, G=green, B=blue halagang decimal sa pagitan ng 0 at 255 (kasama nina hex FF)

Halimbawang :

HTML: <div style="color:rgb(128,128,64);"> CSS: .classname {color:rgb(128,128,64);}

rgb(0,0,0)
(black)

rgb(255,0,0)
(red)

rgb(0,255,0)
(green)

rgb(0,0,255)
(blue)

Red-Green-Blue-Alpha rgba () Functional Notation

Kulayan ang decimal na halaga bilang: rgba (R, G, B, A)
R=red, G=green, B=blue decimal na halaga sa pagitan 0 at 255 (kasama nina hex FF)
A = alpha (aninaw) halaga antara 0.0 ( ganap na transparent / hindi nakikita) at 1.0 (hindi transparent)

Halimbawang :

HTML: <div style="color:rgba(128,128,64,1.0);"> CSS: .classname {color:rgba(128,128,64,1.0);}

rgba(0,0,0,1.0)
(black 100%)

rgba(255,0,0,1.0)
(red 100%)

rgba(0,255,0,1.0)
(green 100%)

rgba(0,0,255,1.0)
(blue 100%)

Sampol ng Alpha: Asul sa puting background

rgba(0,0,255,1.0)
(blue 100%)

rgba(0,0,255,0.75)
(blue 75%)

rgba(0,0,255,0.5)
(blue 50%)

rgba(0,0,255,0.25)
(blue 25%)

Hue-saturation-Lightness hsl () Functional Notation

Ang modelo ng hsl ay gumagamit ng isang bilog na kulay ng bahaghari (kulay) na sinamahan ng kulay na saturation at ningning sa format: hsl (H, S, L)
H (Hue) = Kulay ng anggulo ng bilog mula 0 hanggang 360
S (Saturasi) = Saturation ng kulay mula 0% hanggang 100% (100% ay buong saturation, 0% ay isang lilim ng kulay-abo)
L (Lightness) = Liwanag / Liwanag mula 0% hanggang 100% (50% normal, 100% puti, 0% itim)

Halimbawang :

HTML: <div style="color:hsl(240,100%,50%);"> CSS: .classname {color:hsl(240,100%,50%);}

hsl(0,0%,0%)
(black)

hsl(0,100%,50%)
(red)

hsl(120,100%,50%)
(green)

hsl(240,100%,50%)
(blue)

Sample ng Saturation (normal na ningning 50%) :

hsl(240,100%,50%)
(blue 100% saturation)

blue

hsl(240,75%,50%)
(blue 75% saturation)

hsl(240,50%,50%)
(blue 50% saturation)

hsl(240,25%,50%)
(blue 25% saturation)

hsl(240,0%,50%)
(blue 0% saturation)

shade of gray

Sample ng Liwanag (saturation 100%):

hsl(240,100%,100%)
(blue 100% lightness)

white

hsl(240,100%,75%)
(blue 75% lightness)

hsl(240,100%,50%)
(blue 50% lightness)

normal

hsl(240,100%,25%)
(blue 25% lightness)

hsl(240,100%,0%)
(blue 0% lightness)

black 

We use technical and analytical cookies to ensure that we provide you with the best experience on our website. Read our cookie policy.