Ang Checker ng Lakas ng Password at Generator

Ang layunin ng pahinang ito ay upang tulungan ang mga gumagamit ng internet na suriin ang lakas ng kanilang mga password sa account.


Gamitin ang seksyong ito upang makabuo ng isang malakas na password. Ang default na haba ng digit ay 12.
Maaari mong tukuyin ang haba ng digit ayon sa gusto mo.

digitGamitin ang seksyong ito upang suriin ang lakas ng iyong password.
Gamitin ang enter key kung hindi ito tumutugon.


    Suriin ang Paglabag sa Data