ขอขอบคุณบุคลากรที่ยอดเยี่ยมที่สร้างเทคโนโลยีพิเศษนี้

ทุกเว็บไซต์มีเทคโนโลยีในการดำเนินการ, เว็บไซต์ของเราก็เช่นกัน. เราได้เปิดเผยเทคโนโลยีที่เราใช้เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์รุ่นใหม่. เราใช้เทคโนโลยีมากมายที่ไม่สามารถระบุได้ทั้งหมด เพื่อดูว่าเราสามารถใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามได้เช่น w3techs.com, wappalyzer.com, และ builtwith.com.

Nginx
Apache
Varnish
OctoberCMS
GoogleAMP
MicrosoftPWA
Laravel
GoogleTag
Google Analytics
Google Code Prettify
Bootstrap
PHP
PolyfillJS
MomentJS
Google Fonts
Font Awesome
Jquery
JQuery Migrate
JQuery UI
SelectJS
Mobirise
JsDeliver
SweetAlert

We use technical and analytical cookies to ensure that we provide you with the best experience on our website. Read our cookie policy.