คะแนนสูงสุด
คะแนนสูงสุด
10292
จบเกม
1843
คะแนนสูงสุด
1.
0
2.
0
3.
0