แชท
1
x

เทคโนโลยีเว็บ

ทุกเว็บไซต์มีเทคโนโลยีในการใช้งาน เว็บไซต์ของเราก็เช่นกัน. เราจงใจเปิดเผยเทคโนโลยีที่เราใช้เป็นตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์มือใหม่. เราใช้เทคโนโลยีมากมายที่ไม่สามารถแสดงรายการทั้งหมดได้ เพื่อดูว่าเราสามารถใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามเช่น w3techs.com, wappalyzer.com, และ builtwith.com.