ข้อกำหนดในการให้บริการของ Nickgenom v1.1 | อัปเดตเมื่อ: 21 October 2020 - 05:20:40 | .

1. ข้อกำหนด

2. ใช้ใบอนุญาต

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

4. ข้อ จำกัด

5. ความถูกต้องของวัสดุ

6. ลิงค์

7. การปรับเปลี่ยน

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ