Syarat Perkhidmatan Nickgenom v1.1 | dikemas kini pada: 20 October 2020 - 05:56:29 | .

1. Keperluan

2. Menggunakan Lisensi

3. Penafian

4. Keterbatasan

5. Bahan Akurasi

6. Tautan

7. Pengubahsuaian

8. Hukum yang Berlaku