Syarat Perkhidmatan | Dasar Perkhidmatan

Mengenai bagaimana perilaku dan hak anda (dan kami) berkaitan dengan kandungan, privasi, dan undang-undang laman web kami.


Syarat Perkhidmatan | Dasar Perkhidmatan v1.3 | dikemas kini pada: 28 October 2021 - 11:24:58 WIB


Keperluan - Dengan melayari laman web di https://nickgenom.com, Anda setuju untuk terikat oleh ketentuan perkhidmatan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berlaku. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat ini, Anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan yang terdapat dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan merek dagang yang berlaku.

Bahan-bahan di laman web Nickgenom disediakan secara " sebagaimana adanya ". Nickgenom tidak memberikan jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan tidak termasuk semua jaminan lain termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat atau barang niaga, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tidak melanggar harta intelek atau pelanggaran hak lain.

Selanjutnya, Nickgenom tidak menjamin atau membuat pernyataan mengenai ketepatan, kemungkinan hasil, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di laman webnya atau berkaitan dengan bahan atau di mana-mana laman web yang dihubungkan ke laman web ini.

Untuk maklumat lanjut sila lawati halaman berkenaan Dasar Penafian Nickgenom.

Nickgenom atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, kerosakan akibat kehilangan data atau keuntungan, atau kerana masalah perniagaan) yang timbul dari penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan materi di laman web Nickgenom, walaupun jika Nickgenom atau perwakilan rasmi Nickgenom telah memberi tahu secara lisan atau tertulis mengenai maklumat kerusakan tersebut. Oleh kerana beberapa bidang kuasa tidak membenarkan batasan jaminan tersirat, atau batasan tanggungjawab atas kerusakan konsekuensial atau insidental, batasan ini mungkin tidak berlaku untuk Anda.

Bahan yang terdapat di laman web Nickgenom mungkin termasuk kesalahan teknikal, tipografi atau gambar. Nickgenom tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya tepat, lengkap atau terkini. Nickgenom boleh membuat perubahan pada bahan yang terdapat di laman webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Bagaimanapun, Nickgenom tidak memberikan komitmen untuk mengemas kini bahan-bahan tersebut.

Nickgenom belum mengkaji semua laman web yang dihubungkan ke laman webnya dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web yang dipautkan ini. Penyertaan pautan apa pun tidak bermaksud sokongan oleh Nickgenom dari laman web ini. Penggunaan laman web yang dipautkan itu adalah risiko pengguna sendiri.

Nickgenom boleh mengubah syarat perkhidmatan ini untuk laman webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi terma perkhidmatan ini yang terkini.

Terma dan syarat ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia dan Anda tunduk pada bidang kuasa eksklusif pengadilan di Negara atau lokasi tersebut.

Mengenai
Rss
  • Syarat Perkhidmatan | Dasar Perkhidmatan https://nickgenom.com/ms/forum Artikel dan Koleksi Template https://nickgenom.com/ms/forum-topik/artikel-dan-koleksi-template-2 Rab, 20 Okt 2021 00:11:34 +0000

    apa sih ini?
    Artikel dan Koleksi Template https://nickgenom.com/ms/forum-topik/artikel-dan-koleksi-template Isn, 18 Okt 2021 20:10:22 +0000