Javascript | Istilah popular di laman web

Halaman ini menerangkan secara terperinci mengenai perkara yang anda ingin ketahui

| English | | Filipino | | Indonesia | | Malay | | Thai | | Vietnamese |
0 masa dilihat

Javascript | Istilah popular di laman web

diterbitkan pada : 15 September 2020

Pada masa-masa awal ketika saya baru mula mengenali laman web dan cuba belajar membuat laman web, saya mendapati kod javascript ini menyeramkan. Saya terfikir bahawa saya harus menjauhkan diri dari kod ini sebanyak mungkin. Javascript pada masa itu kelihatan seperti formula yang penuh dengan simbol asing yang pelik.

Seiring waktu, ternyata kod ini dapat memainkan peranan besar dalam keindahan laman web, seperti memberikan kesan animasi, urutan urutan, tetapan pemberitahuan, dan sebagainya.

Sekiranya anda seperti saya ketika itu, takut untuk belajar tetapi tidak tahu harus bermula dari mana. Artikel ini akan membawa anda untuk berkenalan dengan javascript dan membantu anda mendapatkan dorongan dan semangat untuk mengenali kod javascript ini dengan lebih mendalam. Walaupun tidak banyak tetapi saya harap ia berguna untuk anda. Kita akan mulakan dengan istilah yang paling kerap digunakan dalam javascript.

Sebenarnya, terdapat banyak jenis istilah dalam javascript. Tetapi kami akan menumpukan perhatian untuk membina javascript yang menyukai jiwa di halaman ini. Oleh itu, setelah anda membaca artikel ini, sangat disyorkan untuk mencari sumber lain untuk menyempurnakan pengetahuan anda mengenai javascript.

Var

Var adalah cara yang paling biasa untuk membuat pemboleh ubah dalam JavaScript. Pernyataan var menyatakan pemboleh ubah. Pemboleh ubah adalah bekas untuk menyimpan maklumat. Membuat pemboleh ubah dalam JavaScript disebut "menyatakan" pemboleh ubah:

 • var myCat = "puppus";

String

Rentetan JavaScript menyimpan rentetan watak seperti "John Doe". Rentetan adalah teks. Mereka dilambangkan dengan teks di sekitarnya dengan tanda kutip tunggal atau ganda. Contoh:

 • "string of text"
  'string of text'
  //
  string1 + string2
  //
  'some' + 'text'; // returns 'sometext'
  const first = 'my';
  const second = 'string';
  const union = first + second; // union variable is the string 'mystring'

Array

Susunan adalah objek yang menyimpan pelbagai nilai dalam satu pemboleh ubah:

 • var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
  //
  var primes = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37];
  primes[0]; // 2
  primes[3]; // 7
  primes[150]; // undefined
  //
  var arr = ["js", 2, true];
  arr[0]; // "js"
  arr[1]; // 2
  arr[2]; // true

Susunan boleh dibuat dengan 3 cara;

 • 1. Literal
  const arrayName = [element0, element1, ..., elementN]
  const primes = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37];
 • 2. Multi-Dimensi
  // Two dimensions, 3x3
  const multidimensionalArray = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
 • 3. Constructor
  const stuff = new Array();

  stuff[0] = 34;
  stuff[4] = 20;

  stuff;
  // [34, undefined, undefined, undefined, 20]

  const myArray = new Array(45 , 'Hello World!' , true , 3.2 , undefined);
  console.log(myArray);

  // output: [ 45, 'Hello World!', true, 3.2, undefined ]

Function

Fungsi JavaScript adalah kumpulan kod yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Ini membolehkan kita menentukan fungsi kita sendiri dalam JavaScript. Ia dapat melaksanakan tugas atau mengira nilai. Ia seperti coretan kod yang boleh digunakan semula. Bayangkan, mempunyai 20 gelung, dan kemudian mempunyai satu fungsi untuk mengendalikan semuanya. Untuk menggunakan fungsi, anda harus menentukannya di suatu tempat dalam ruang lingkup di mana anda mahu memanggilnya. Definisi fungsi (juga disebut fungsi perisytiharan) terdiri dari kata kunci fungsi, diikuti oleh nama fungsi, daftar argumen fungsi, disertakan dalam tanda kurung dan dipisahkan dengan koma, pernyataan JavaScript yang menentukan fungsi, tertutup kurungan keriting {}.

 • function myFunction(p1, p2) {
  return p1 * p2; // The function returns the product of p1 and p2
  }

Comments

Komen dalam javascript digunakan untuk meningkatkan keterbacaan kod. Komen ini tidak dilaksanakan. Ia mempunyai fungsi tersendiri seperti nota, cadangan, peringatan, dll. Ini dapat digambarkan seolah-olah anda telah menulis 100 baris kod dan kemudian lupa fungsi setiap baris kod javascript yang anda tulis sebelumnya, maka komen ini akan membantu mengingatkan anda.

 • console.log('This code will be run');
  // console.log('Because this line is in a comment, this code will not be run.')
  // This is a single line comment.

Console

Kod konsol ini digunakan untuk debugging, yang akan mencetak mesej teks ke konsol. Sebagai contoh, anda ingin memaparkan mesej "Saya sedang melakukan debug", kemudian anda membuka konsol penyemak imbas dengan elemen pemeriksaan, dan anda akan melihat mesej di tab elemen pemeriksaan konsol.

 • const name = 'I'm debugging';
  console.log(name);

If

Kod if dalam javascript akan mengatakan bahawa jika keadaan ini benar, lakukan ini, atau buat perkara lain atau tidak. Ia memerlukan banyak bentuk. Contoh:

 • if (animal == 'dog') {
  console.log('Bark, bark!');
  } else {
  console.log('Meow!');
  }

Kod di atas berbunyi seperti ini: "Sekiranya seekor anjing dijumpai, maka katakan / tuliskan di konsol Bark, kulit kayu! Atau jika tidak, maka katakan / tuliskan di konsol Meow!"

== VS ===

Dalam javascript, anda akan sering melihat tanda yang sama ditulis dua kali bersebelahan (==), ini mengatakan hanya melakukan pemeriksaan nilai (tidak ada pemeriksaan jenis).

Manakala jika anda bertemu dengan tanda yang sama yang ditulis dua kali bersama (===), ini mengatakan lakukan pemeriksaan nilai dan taip jenis.

 • '1' == 1 // true (same value)
  '1' === 1 // false (not the same type)

  true == 1 // true (because 1 evaluates as truthy, though it's not the same type)
  true === 1 // false (not the same type)

Loops

Gelung sungai adalah tindakan gelung. Ia akan melakukan tindakan gelung atau tindakan yang sama berkali-kali dalam satu baris.

 • var i;
  for (i = 0; i text += cars[i] + "<br>";
  }

Kod di atas akan berubah untuk ini:

 • text += cars[0] + "<br>" ;
  text += cars[1] + "<br>" ;
  text += cars[2] + "<br>" ;
  text += cars[3] + "<br>" ;
  text += cars[4] + "<br>" ;
  text += cars[5] + "<br>" ;

Objek

Objek mewakili elemen <objek> dalam HTML. Objek adalah struktur data asas dalam JavaScript. Objek mempunyai sifat, juga dikenal sebagai kunci, yang diberi nilai.

Apa yang anda boleh lakukan dengan fungsi objek ini?

 • 1. akses elemen <objek> dengan menggunakan "getElementById ()";
 • 2. buat elemen <objek> dengan menggunakan kaedah "document.createElement ()";
 • // pakai getElementById ()
  var x = document.getElementById("myObject");

  // pakai document.createElement ()
  var x = document.createElement("myObject");

  // atau mendeskripsikan properti, such as:
  var obj = {
  name: 'Bob',
  married: true,
  'mother\'s name': 'Alice',
  'year of birth': 1987,
  getAge: function () {
  return 2012 - obj['year of birth'];
  },
  1: 'one'
  };

Inilah beberapa syarat yang dapat saya sampaikan di halaman ini. Untuk menggali lebih dalam javascript, anda boleh menggunakan rujukan bebas luaran yang juga saya gunakan sebagai rujukan untuk membuat halaman ini:

Tags:

Komen